او گفت: اوپک پلاس تصمیم درستی مبنی بر کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ ای گرفته است. وزیر نفت ادامه داد...

بورس 24: وزیر نفت گفت: نشست اوپک بدون چالش و همانطور که پیش‌بینی می‌شد تمام شد.

زنگنه ادامه داد: اوپک با تمدید کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه برای یک ماه آینده موافقت کرد و در صورت تایید غیراوپک این توافق اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: رسیدن قیمت نفت برنت به ۴۰ دلار نشان داد که اوپک پلاس تصمیم درستی مبنی بر کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ای گرفته است.