شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش ٨٩هزار و ٩٨١واحدی روبرو شد...

بورس 24 : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش 89هزار و 981واحدی روبرو شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:
تعداد روزهای معاملاتی: 4روز
تعداد سهام معامله شده: 40میلیارد و 801میلیون سهم و حق تقدم(افزایش 24.36 درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش سهام معامله شده: 331هزار و 259میلیارد ریال(افزایش 36.74درصدی نسبت به هفته قبل)
نوبت‌های خرید و فروش: 4میلیون و 708هزار و 306نوبت(رشد 38.35درصدی نسبت به هفته قبل)
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 849میلیون واحد(افت 14.03درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 11هزار و 149میلیارد ریال(کاهش 4.71درصدی نسبت به هفته قبل)
شاخص بورس در ابتدای هفته: 938هزار و 557واحد
شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 28هزار و 538واحد
رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 89هزار و 981واحدی(رشد 9.59 درصدی)
***
کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:
تعداد روزهای معاملاتی: 48روز
تعداد سهام معامله شده: 408میلیارد و 638میلیون سهم و حق تقدم
ارزش سهام معامله شده: 4هزار و 85هزار و 898میلیارد ریال
نوبت‌های خرید و فروش: 57میلیون و 924هزار و 405نوبت
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 9میلیارد و 776میلیون واحد
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 125هزار و 529میلیارد ریال
شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد
شاخص بورس تا به امروز: یک میلیون و 28 هزار و 538 واحد
رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 515هزار و 638واحدی(معادل 100.53 درصد رشد).