به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ارتباطات سیار ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه در روز سه شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٩صبح دعوت نمود.گفتنی است مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در همان روز ساعت ١٠:٣٠ به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار می گردد.زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی و سبد گردان ها از ١٠ تیرماه ١٣٩٩ خواهد بود.