به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات سیمان صوفیان در کنفرانس خبری اعلام نمود، ارزش جایگزینی احداث کارخانه با ظرفیت ٣٣٠٠ تنی ٧٠ میلیون دلار با نرخ فعلی ارز می باشد.همچنین اعلام داشت شرکت در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارایی های خود ندارد.