عرضه گسترده میلگرد شرکت های فولادی در رینگ فلزات بورس کالا امروز با نرخ ۶١,۶۵٨ ریال صورت گرفت و مجموعا ٣۴,٢۵۴ تن تقاضا برای میلگرد به ثبت رسید....