به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ثابت خراسان اعلام داشت پیرو تصمیمیات هیئت مدیره با توجه به شیوع ویروس کرونا مراحل ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری با تاخیر مواجه و کماکان در جریان می باشد ، لذا هرگونه ارقام و اعداد در زمینه افزایش سرمایه از ناحیه این شرکت نبوده و شایعه می باشد بدیهی است به محض اتمام کار کارشناسان و تصویب نتایج در جلسه هیئت مدیره مراتب در اسرع وقت به اطلاع عموم سهامداران محترم خواهد رسید .