حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در دو ماه گذشته به ترتیب رشد ١۴٠ و ۶۶٣ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.

بورس 24: حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در دو ماه گذشته به ترتیب رشد 140 و 663 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در دو ماه گذشته نشان می‌دهد طی 40 روز معاملاتی تعداد 137میلیارد و 372میلیون ورقه بهادار در 33میلیون و 426هزار نوبت به ارزش 1709هزار و 191میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش 140درصدی حجم، رشد 373درصدی نوبت‌های معاملات و افزایش 663درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه تغییر مالکیت 7میلیارد و 118میلیون ورقه بهادار به ارزش 140هزار و 844میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 32میلیارد و 215میلیون ورقه بهادار به ارزش 545هزار و 257میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 124و 1165درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش 113و 976درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 98 است.

این گزارش می‌افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در این مدت تعداد 118میلیون اوراق بدهی به ارزش 92هزار و 692میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 277 درصدی حجم و 245 درصدی ارزش معاملات این بازار در 2 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر 3 هزار و 753میلیون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 81میلیارد و 810میلیون ریال و 3میلیون و 600هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش یک هزار و 948میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 409درصدی حجم و 545درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و رشد 105 درصدی حجم و افزایش 120 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص فرابورس(آیفکس) نیز در دو ماه نخستین سال جاری با رشد 69 درصدی و ارزش بازار نیز با افزایش 68 درصدی همراه بوده است.