دو صنعت با دو تک سهم پربازده ترین صنایع بورس تهران هستند... چه کسانی برنده دوران پرتلاطم بازار سهام بودند؟