بازار سرمایه با افت ۴.٩ درصدی و بازارهای ارز(دلار) و سکه به ترتیب با کاهش ٠.٨ و ١.٣۴ درصدی هفته گذشته را پشت سر گذاشتند.

بورس 24: بازار سرمایه با افت 4.9 درصدی و بازارهای ارز(دلار) و سکه به ترتیب با کاهش 0.8 و 1.34 درصدی هفته گذشته را پشت سر گذاشتند.

مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه در سالجاری بیانگر این است که بازار سهام در این مدت با 83، بیشترین سود را نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب خود کرده است. این در حالیست که در این مدت بازار ارز(دلار) با رشد 9 درصدی و بازار سکه با افزایش 22.8 درصدی مواجه بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در هفته‌ای که گذشت نیز بازار سرمایه افت 4.9درصدی و بازار ارز(دلار) و بازار سکه به ترتیب کاهش 0.8 و 1.34 درصدی را نصیب سرمایه فعالان خود کرده‌اند.

این در شرایطی است که در هفته گذشته گروه‌های استخراج سایر معادن با 215.8درصد، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با 14.1 درصد، محصولات چوبی با 11.7 درصد، حمل و نقل با 2.3 درصد و قند و شکر با 2.3 درصد بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص بورس داشته‌اند و در مقابل گروه‌های دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با 13.4 درصد، مخابارت با 13 درصد، خدمات فنی و مهندسی با 9.4 درصد، زراعت و خدمات وابسته با 8.7 درصد و استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی بجز اکتشاف با 7.9 درصد بیشترین اثر منفی را بر نماگر بازار سهام از خود بجای گذاشتند.

همچنین گروه‌های خودرو و ساخت قطعات با 14267میلیون سهمی، بانک‌ها و موسسات اعتباری با دادوستد 6344میلیون سهمی، فلزات اساسی با 1418میلیون سهم، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 1068میلیون سهم، محصولات شیمیایی با 740 میلیون سهم، سرمایه‌گذاری‌ها با 739میلیون سهم، شرکت‌های چندرشته‌ای با 718میلیون سهم و محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 689 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات هفتگی را در هفته گذشته به نام خود ثبت کردند.