فدریکا موگرینی، مسئول سابق دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، به‌ عنوان مدیر جدید «کالج اروپا» منصوب شد...

بورس 24: فدریکا موگرینی، مسئول سابق دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، به‌ عنوان مدیر جدید «کالج اروپا» منصوب شد.

یکی از افرادی که گفته می‌ شود در این انتصاب نقش داشته است هرمان فان رومپوی، سیاستمدار بلژیکی است که در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده داشت.

منبع: انتخاب