بیش از ١٩ هزار و ۵٠٠ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند و بخش عمده آن ها اعتقاد دارند که در حال حاضر مهمترین اولویت بورس ترمیم یا تعویض هسته معاملات است. تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اختلالاتی که در هسته معاملاتی به وجود آمده را مهمترین اشکال این روزهای بازار سرمایه می دانند و بر لزوم رفع آن تاکید دارند.

بورس 24: بر مبنای یک نظرسنجی که در سایت بورس 24 انجام شده اکثر فعالان بازار سرمایه مهمترین اولویت شرایط کنونی بورس را مرتفع ساختن اشکالات و اختلالات هسته معاملات می دانند.

بیش از 19 هزار و 500 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند و بخش عمده آن ها اعتقاد دارند که در حال حاضر مهمترین اولویت بورس ترمیم یا تعویض هسته معاملات است. تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اختلالاتی که در هسته معاملاتی به وجود آمده را مهمترین اشکال این روزهای بازار سرمایه می دانند و بر لزوم رفع آن تاکید دارند.

در واقع مشکلات هسته معاملاتی در بازار سرمایه موضوع جدیدی نیست و طی سال های گذشته نیز به خصوص در مواقعی که حجم معاملات با افزایش همراه می شد یا در روزهای عرضه اولیه، به چشم می خورد اما تقریبا از نیمه دوم سال 98 که استقبال سرمایه گذاران از بازار سرمایه به شدت زیاد شده و نقدینگی زیادی از سایر بازارهای موازی به بورس تزریق شده این اختلالات با شدت و دفعات بیشتری همراه شده، به طوری که در بسیاری از روزهای معاملاتی در تصمیمات و نحوه داد و ستدهای سرمایه گذاران اثر مستقیم و پررنگی برجای گذاشته است. بنابراین انتظار ترمیم یا تعویض هسته معاملات از سوی فعالان و اهالی بازار سرمایه منطقی و کاملا بجاست.

موضوعی که بارها با مسئولان مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار در میان گذاشته شده و بر لزوم رفع اختلالات هسته معاملاتی تاکید شده است.

از میان این شرکت کنندگان 17 درصد به عرضه های اولیه و تعمیق بازار رای داده اند. آن ها اعتقاد دارند در شرایط کنونی که نقدینگی زیادی به بازار تزریق شده و به نظر می رسد موج ورود سرمایه های جدید همچنان ادامه داشته باشد، عرضه های اولیه و عمق دهی به بازار مهمترین اولویت به شمار می رود.

گفتنی است طی ماه های اخیر حدود 15 سهم در بازار سرمایه عرضه اولیه شده که استقبال قابل توجهی از آن ها به عمل آمده است. از بهمن ماه 98 تا کنون به تعداد مشارکت کنندگان در عرضه های اولیه تقریبا دو میلیون نفر افزوده شده یا به عبارتی تعداد خریداران سهام عرضه اولیه ای در همین چند ماه گذشته سه برابر شده که نشان دهنده عطش سیری ناپذیر سرمایه گذاران برای خرید سهام و مخصوصا سهام عرضه اولیه است.

اما نظر 7 درصد از این جامعه آماری بیش از 19،500 نفری این بوده که استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند فروش استقراضی سهام مهمترین دغدغه کنونی بورس است و 32 درصد نیز به همه گزینه ها رای داده اند.