بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در تهران را کمتر از وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.

بورس 24: بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در تهران را کمتر از وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.

در گزارشی که بانک مرکزی درباره جدیدترین سطح قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران منتشر کرده آمده است: متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات ماه اردیبهشت از 15 میلیون و 300 هزار تومان ماه قبل از آن به 16 میلیون و 970 هزار تومان رسید.

این در حالی است که چند روز پیش وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در تهران طی ماه اردیبهشت 99 را بیش از متری 17 میلیون تومان اعلام کرده بود.

ظاهر این دو آمار شاید اختلاف قیمتی را چندان و به صورت معنادار نشان ندهد اما تغییر میلیونی قیمت متری خانه ها اثر روانی قابل توجهی بر رفتار خریدار و فروشنده دارد. اگر این تغییر به سمت کاهش باشد شرایط برای کاهش بیشتر قیمت مسکن فراهم می آید و برعکس.

بانک مرکزی رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در ماه اردیبهشت را 11 درصد اعلام کرده است.

بازار مسکن تهران

ماه اردیبهشت 99

نرخ رشد ماهانه (درصد)

نرخ رشد نقطه ای (درصد)

میانگین قیمت هر مترمربع- تومان

16 میلیون و 970 هزار

11

34

حجم معاملات خرید خانه - واحد

11310

809.9

6.7-