بانک پاسارگاد شروع سال ٩٩ را با روند مثبت خوبی آغاز نمود و نشان داد تحولات بنیادی خوبی در این بانک شکل گرفته است.

بورس 24: بانک پاسارگاد شروع سال 99 را با روند مثبت خوبی آغاز نمود و نشان داد تحولات بنیادی خوبی در این بانک شکل گرفته است.

تراز 2 ماهه اول سال 99 در این بانک به بیش از493 میلیارد تومان رسیده که رقم بالایی برای این بانک می باشد.

تراز 2 ماهه سال 99 به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجه 53 درصدی داشته است؛ که نشان می دهد باید در انتظار گزارش عملکرد عالی از صورت های مالی 3 ماهه در این بانک بود.

وپاسار طی یک ماهه گذشته بازدهی 37 درصد داشته، البته سهم سقف قیمتی 1100 تومانی را هم تاچ کرده و سپس با اصلاح مناسبی به حمایت قوی رسیده و در همین قیمت ها خریدش می تواند باز با بازدهی خوب و کم ریسکی همراه باشد.