به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در خصوص جرایم تاخیر تادیه سود سهام بانک سپه و صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده شفاف سازی نمود.