شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ۳۳ هزار و ۱۵۱ واحد کاهش به رقم ۹۲۶ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۷۵۲ واحد کاهش یافت و عدد ۳۱۲ هزار و ۵۲۸ واحد را ثبت کرد. طی روزهای اخیر بازار سهام همواره با صف فروش چه در سهم های بنیادی و چه سهم های غیر بنیادی مواجه بوده است. روندی که اصطلاحا اصلاح بازار نامیده می شود. اما سوال اصلی این است که این اصلاح تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا بورس باز هم به روند صعودی خود باز خواهد گشت یا خیر؟

بورس 24: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ۳۳ هزار و ۱۵۱ واحد کاهش به رقم ۹۲۶ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۷۵۲ واحد کاهش یافت و عدد ۳۱۲ هزار و ۵۲۸ واحد را ثبت کرد. طی روزهای اخیر بازار سهام همواره با صف فروش چه در سهم های بنیادی و چه سهم های غیر بنیادی مواجه بوده است. روندی که اصطلاحا اصلاح بازار نامیده می شود. اما سوال اصلی این است که این اصلاح تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا بورس باز هم به روند صعودی خود باز خواهد گشت یا خیر؟

پرویز خالقی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس ۲۴ در خصوص وضعیت بازار سهام و روند احتمالی آن طی روزهای آتی گفت: به لحاظ نموداری پس از رشد پرشتاب اخیر نماگر بازار بورس از حوالی ۵۲۰ هزار واحد، بنظر می رسد که شاخص کل وارد فاز اصلاحی شده است. در بعد قیمت بنظر می رسد شاخص می تواند نهایتا تا حوالی 920 هزار واحد عقب نشینی کند که منطبق بر فیبو 23 درصد موج صعودی قبلی است.

او در ادامه تصریح کرد: با این حال ریزش فعلی می تواند صرف موج A از زنجیره اصلاحی ABC باشد و یا یک اصلاح مثلث 5 موجی فرض شود. انتظار می رود نهایتا از سطح مذکور برای تکمیل ساختار اصلاحی Flat یا تریگر شاهد برگشت بازار باشیم. با این حال بسیار بعید است که در این مرحله شاخص به حد جدیدی دست پیدا کند.

پرویز خالقی در ادامه اظهار کرد: در ادامه گام C ریزشی را خواهیم داشت که نهایتا می تواند تا کف موج A عقب نشینی کند و پس از تکمیل زنجیره اصلاحی شاخص کل می تواند به سمت ۱.۵ میلیون واحد حرکت کند. اولین گام حرکتی را حوالی 920 با ریز موج صعودی B تا حوالی 980 پیش بینی می کنم.

او در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است چنانچه حمایت 920 از دست برود حمایت بعدی 840 هزار واحد را باید متصور شد.