به گزارش بورس٢۴،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت در سایت کدال عرضه اولیه زر ماکارون به تعویق افتاده و زمان جدید عرضه متعاقبا اعلام خواهد شد