به گزارش بورس٢۴، بلوک١٣.١ درصدی سهام نیروسرمایه با قیمت پایه هر سهم٣۵٠٠ تومان عرضه می شود بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ نهم تیرماه و به صورت نقد از سوی شرکت نیروتوسعه به فروش خواهد رسید