بورس ٢۴ : قیمت هر متر زمین با کاربری مسکونی در شهر تهران از ٢٠ میلیون تومان هم جلوتر رفت. میانگین قیمت ساختمان مسکونی کلنگی به مترمربعی ٢٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید. این رقم مربوط به معاملات زمین در زمستان سال گذشته است که در مقایسه با زمستان سال ٩٧ رشد ۴٣ درصدی از خود نشان می دهد.

بورس 24 : قیمت هر متر زمین با کاربری مسکونی در شهر تهران از 20 میلیون تومان هم جلوتر رفت.

میانگین قیمت ساختمان مسکونی کلنگی به مترمربعی 20 میلیون و 800 هزار تومان رسید. این رقم مربوط به معاملات زمین در زمستان سال گذشته است که در مقایسه با زمستان سال 97 رشد 43 درصدی از خود نشان می دهد.

قیمت زمین در شرایطی قد کشیده که خرید و فروش این نوع ملک در تهران کاهش چشمگیر (بیش از 10 درصد) پیدا کرده است.

فصل گذشته فقط 600 دستگاه ساختمان کلنگی در تهران معامله شد. این در حالی است که در همین مدت 33 هزار و 949 واحد مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شده است. به این ترتیب سهم زمین در کل معاملات املاک مسکونی به حدود 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

سه سال پیش که ساختمان سازی در تهران به رکود عجیب دچار نشده بود حجم معاملات زمین حداقل 1000 دستگاه ساختمان در فصل بود.رکود ساخت و ساز، تقاضا برای خرید زمین را به شدت کاهش داده است.میانگین قیمت زمین در فاصله پاییز تا زمستان سال گذشته 11 درصد افزایش پیدا کرد.

گزارش جامع معاملات زمین مسکونی شهر تهران حکایت از آن دارد که متوسط زمین های فروش رفته با عنوان ملک کلنگی 235 مترمربع مساحت داشته است. در این مساحت زمین، عمده ساختمان ها با تراکم 4 تا حداکثر 5 طبقه در 10 واحد مسکونی ساخته می شود.