مصوبات جلسه هیات مدیره سازمان بورس مورخ ٢٨ اردیبهشت ٩٩ درخصوص اصلاح برخی مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار بدهی امروز ابلاغ شد.

بورس 24: مصوبات جلسه هیات مدیره سازمان بورس مورخ 28 اردیبهشت 99 درخصوص اصلاح برخی مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار بدهی امروز ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبات، استفاده از خدمات مشاور عرضه و متعهد پذیره نویس در انتشار اوراق بهادار اختیاری شده است که این اتفاق قطعا به زیان شرکت های تامین سرمایه خواهد بود.

هم اکنون ارزش بازار تامین سرمایه ها ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مهمترین ردیف درآمدی این دسته از نهادهای مالی درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی است. سازمان بورس و اوراق بهادار با اختیاری کردن رکن مشاور عرضه و متعهد پذیره نویس عملا یکی از مهمترین ردیف های درآمدی تامین سرمایه ها را کم رمق و بلااستفاده کرده است. این موضوع در کنار ممنوعیت خرید و فروش سهام توسط شرکت های تامین سرمایه، وضعیت این گروه از نهادهای مالی را به هاله ای از ابهام فرو می برد.