به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان از خرید ٢٠ درصد سهام شرکت فولاد صائب تبریز خبر داد.