به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پالایش نفت بندر عباس اعلام در خصوص آثار مالی ناشی از اجرای طرح کیفی سازی محصولات پالایشگاهی و اخذ ذخایر در دفاتر بابت زیان کاهش ارزش موجودی ها ونحوه محاسبه هزینه شناسایی شده شفاف سازی نمود.