به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵۶٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۶۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٢ درصد رشد داشته است.