به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ۴٣ درصدی تولید مواد اولیه داروپخش از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده را تایید نمود.