به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس اعلام داشت پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی املاک (عرص به استحضار می رساند با توجه به عدم موافقت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهام دار عمده) موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی املاک (عرصه) منتفی می گردد.