شهردار تهران روز گذشته در حاشیه بازدیدهای میدانی از برخی پروژه های در دست انجام پایتخت، از خط تولید و بسته بندی محلول های ضد عفونی کننده دست و سطوح که در شرکت سام الکترونیک تهیه می شود نیز بازدید کرد؛ حناچی شهردار تهران پس از این بازدید از همراهی مدیران و کارکنان این شرکت با جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور به صورت ویژه قدردانی کرد. وی همچنین با اهدا لوحی از اقدام خیر خواهانه و مسوولیت اجتماعی گروه سام در قبال محرومین و افراد پرخطر شهر تهران تقدیر کرد...

بورس 24: شهردار تهران روز گذشته در حاشیه بازدیدهای میدانی از برخی پروژه های در دست انجام پایتخت، از خط تولید و بسته بندی محلول های ضد عفونی کننده دست و سطوح که در شرکت سام الکترونیک تهیه می شود نیز بازدید کرد.

حناچی شهردار تهران پس از این بازدید از همراهی مدیران و کارکنان این شرکت با جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور به صورت ویژه قدردانی کرد.

وی همچنین با اهدا لوحی از اقدام خیر خواهانه و مسوولیت اجتماعی گروه سام در قبال محرومین و افراد پرخطر شهر تهران تقدیر کرد.

بازید حناچی شهردار تهران از خط تولید ضد عفونی کننده سام: