امیدواریم دیگر پیکی نباشد، اما... متخصصین ما می‌ گویند، که دوباره هست شاید راهمان طولانی باشد / هنوز مانده تا پایان رئیس جمهور طی سخنانی کمک به اقشار آسیب پذیر را وظیفه بزرگ همگانی دانست و گفت: به هر حال ما سختی‌ های خاص خودمان را داریم. من یک بار دیگر هم گفتم، در پاییز موقع شمارش جوجه‌ ها است و هنوز مانده تا...

بورس 24: رئیس جمهور کمک به اقشار آسیب پذیر را وظیفه بزرگ همگانی دانست گفت: به هر حال ما سختی‌ های خاص خودمان را داریم. من یک بار دیگر هم گفتم در پاییز موقع شمارش جوجه‌ ها است و هنوز مانده تا پایان کرونا و شاید هم راهمان طولانی باشد و تا امروز در کرونا که ما یک پیک بزرگ را عبور کردیم و امیدواریم دیگر پیک نباشد.

روحانی افزود: البته متخصصین ما می‌ گویند در انتظار پیک دیگری هم باید باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست جمهوری