اواخر هفته قبل بود که خبری درباره احتمال حذف شدن ارز دولتی تایرسازان منتشر شد. گفته شد که مسئولان وزارت صمت از تولیدکنندگان تایر خواستند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز نیمایی خریداری کنند.