به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس در خصوص تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر درآمد و فعالیت شرکت شفاف سازی نمود.