رشد بسیار خوب در فروش از یک سو و افزایش حاشیه سود از سوی دیگر سبب شده تا معدنی املاح این روزها با روند صعودی خوبی همراه شده و همچنان با اقبال بالایی همراه باشد.

بورس 24: رشد بسیار خوب در فروش از یک سو و افزایش حاشیه سود از سوی دیگر سبب شده تا معدنی املاح این روزها با روند صعودی خوبی همراه شده و همچنان با اقبال بالایی همراه باشد.

شرکت با ثبت فروش نزدیک 25 میلیاردی در اسفند ماه توانسته در 12 ماهه به فروش 290 میلیاردی دست یابد.

فروش شرکت رشد 56 درصدی را در 12 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل به همراه داشته است.

نکته مهمی در حاشیه سود شرکت نهفته است؛ طبق عملکرد 9 ماهه شرکت دارای حاشیه سود 67 درصدی بوده که رقم بالایی می باشد.

از سوی دیگر بخش عمده ای از بهای تمام شده شرکت هزینه های سربار بوده که رشد کمی دارد.

بدین ترتیب رشد فروش شدیدا بر رشد سود شرکت تاثیر گذار و سبب جهش سود در شاملا خواهد شد.

اما نکته مهمتر در عملکرد های فصلی شرکت قرار دارد:

روند فروش شرکت همواره صعودی بوده اما این روند صعودی برای فصل آخر سال تقویت شده و فروش بالایی را شاهد بودیم. بدین ترتیب سود 3 ماهه انتهایی سال 98 هم با جهش خوبی همراه و علاوه بر این با توجه به افزایش تولید و فروش در شرکت سود 3 ماهه سال 99 هم قابل توجه خواهد بود.

در حالیکه شاهد بازدهی خوب 5 درصدی طی یک ماه از شاملا بوده ایم این سهم با رشد قیمتی ادامه داری به سمت قله های جدید قیمتی یعنی سطح بیش از 7000 تومان رسیده است.