روند صعودی و سبز رنگ بودن شاخص ها برای فعالان و معامله گرانش رنگ روزمرگی به خود گرفته و مسئله ای عادی تلقی می شود. همه این ها سبب شده تا شاهد صفوف طولانی احراز هویت و دریافت کد بورسی در شرکت های کارگزاری و دفاتر پیشخوان دولت باشیم.

بورس 24: بورس عزیزدردانه ترین بازار مالی این روزهای کشور شده است. بازاری که از شخص رییس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و مدیران در سطوح مختلف از حمایت و لزوم پیشرفت و توسعه آن سخن ها می گویند. روند صعودی و سبز رنگ بودن شاخص ها برای فعالان و معامله گرانش رنگ روزمرگی به خود گرفته و مسئله ای عادی تلقی می شود. همه این ها سبب شده تا شاهد صفوف طولانی احراز هویت و دریافت کد بورسی در شرکت های کارگزاری و دفاتر پیشخوان دولت باشیم. جماعتی که با کمترین میزان اطلاعات از چگونگی ساز و کارهای این بازار و سرمایه گذاری در آن، با هدف کسب سودهای چند برابری تصمیم به ورود نقدینگی هایشان در این بازار کرده اند. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا این مهم می تواند سبب به مخاطره افتادن سلامت متقاضیان باشد.

محمد عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در گفت وگو با بورس۲۴ در رابطه با اینکه چه تدابیری برای جلوگیری از ازدحام مردم در کارگزاری ها در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم برای دریافت کد بورسی ساز و کاری را در نظر گرفته ایم مبنی بر این که شرکت های کارگزاری بانکی بتوانند برخی از شعب بانک ها را به عنوان نمایندگی خود از طریق بورس های مربوطه وارد مدار احراز هویت کنند.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس همچنین افزود: در حقیقت این مهم یکی از پیشنهاداتی بوده که بر اساس آن شرکت های کارگزاری بانکی بتوانند با استفاده از این روش بخشی از تقاضاها را از این طریق پوشش دهند. در این صورت با توجه به مشکلات حال حاضر و شیوع ویروس کرونا با مشکل تراکم جمعیت در شرکت های کارگزاری مواجه نبوده و سلامت مردم کمتر دچار مخاطره خواهد شد.

او با بیان اینکه برخی از شرکت های کارگزاری از طریق دفاتر پیشخوان دولت احراز هویت را انجام می دهند، افزود: معتقد هستم که شرکت های کارگزاری بانکی نیز می توانند از شرایطی که در همین راستا در قوانین و مقررات بورس وجود دارد استفاده کرده تا هم کمک کننده باشند و هم بتوانیم از این معضل نیز عبور کنیم. در واقع به لحاظ قانونی مشکلی در این رابطه وجود نداشته و به سیاست های کارگزاری ها بستگی خواهد داشت.

بر اساس قوانین حضور افراد برای احراز هویت لازم است

محمد عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که آیا می توان شرایطی را فراهم کرد که مراحل احراز هویت به صورت آنلاین و از طریق بارگزاری مدارک و مستندات مورد نیاز صورت پذیرد و نیازی به حضور افراد نباشد؟ گفت: بر اساس آنچه که در قوانین و مقررات آمده است افراد برای احراز هویت و دریافت کد بورسی باید حتما یکبار در مراکز مربوطه حضور داشته باشند. همان طور که برای افتتاح حساب بانکی باید به بانک مراجعه کنید، حضور اشخاص در این مورد نیز لازم بوده و تنها مختص به بازار سهام نیست.