بانک سینا پرونده سال ٩٨ را با تراز عملیاتی خوبی بست؛ در کنار وضعیت عملیاتی مثبت دارایی های این بانک نیز با تغییرات خوبی همراه شده است

بورس 24: بانک سینا پرونده سال 98 را با تراز عملیاتی خوبی بست؛ در کنار وضعیت عملیاتی مثبت دارایی های این بانک نیز با تغییرات خوبی همراه شده است

بانک در 12 ماهه 98 با تراز عملیاتی 412 میلیاردی همراه شده و بدین ترتیب پرونده سال 98 را با تراز مثبت خوبی بست.

تراز عملیاتی 12 ماهه 98 به نسبت 12 ماهه 97 رشد خوب 41 درصدی را به همراه داشته است.

بانک سینا دارای پرتفوی سرمایه گذاری غنی می باشد. مهمترین سرمایه گذاری این شرکت مالکیت 10 درصدی در توسعه اعتماد مبین است؛ این شرکت خود مالکیت در مخابرات را دارد. بدین ترتیب بانک سینا به طور مستقیم مالکیت حدود 5 درصد از سهام مخابرات رادر اختیار دارد.

با توجه به ارزش روز 51 هزار میلیاردی مخابرات، بانک سینا حدود 2500 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 250 تومان در دل خود فقط سرمایه گذاری در مخابرات را دارد.

همین پتانسیل ها یعنی جهش وضعیت سود عملیاتی و داشتن سرمایه گذاری های ارزشمند سبب بازدهی سنگین 61 درصدی بانک سینا تنها طی یک ماه شده است.