حقیقی ها رکورددار ارزش معاملات هفتگی شدند

بورس 24 : آمارها نشان می دهد که میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. در کل سال 98 بالاترین میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد 6،754 میلیارد تومان بود که در هفته دوم اسفند ماه اتفاق افتاد. پس از آن دومین هفته ای که بالاترین میانگین ارزش معاملات خرد را به ثبت رساند هفته اول اسفند ماه با رقمی در حدود 6،333 میلیارد تومان بود.

اما با آغاز سال 99 و از هفته دوم فروردین ماه که تنها سه روز معاملاتی داشت، متوسط ارزش معاملات خرد در هفته از مرز 7 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

با ثبت این رکورد جدید و با آغاز هفته سوم یکبار دیگر ارقام جدید و قابل توجهی به ثبت رسید. این بار ارزش معاملات خرد روزانه به حدی بالا بود که متوسط هفتگی آن به عدد 8،225 میلیارد تومان رسید.

اما در هفته چهارم فروردین ماه که در آن واقع هستیم و در حالی که هنوز هفته به پایان نرسیده و یک روز معاملاتی دیگر نیز در پیش داریم، میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد رکورد جدیدی را ثبت کرد. به نحوی که طی 4 روز معاملاتی به 8،695 میلیارد تومان بالغ شد.