بورس ٢۴ : بازار سرمایه در سومین روز از هفته جاری معاملات نسبتا پرهیجانی را شاهد بود. حدود یک ساعت ابتدایی بازار برتری تقاضا نسبت به عرضه ها موجب شد تا شاخص کل بیش از ٢٠ هزار واحد افزایش یابد و خود را به ارتفاع ۶۴٣ هزار و ٩٢٠ واحدی برساند اما کم کم فشار عرضه ها افزایش یافت و فروشندگان توانستند نسبت به خریداران قدرت بیشتری را به دست آورند. عمده دلیل حجم عرضه های دیروز را می توان شناسایی سودافرادی که در روزهای اخیر با رشد پورتفوی همراه شده بودند، دانست. از سوی دیگر برخی نیز خود را برای عرضه اولیه روز چهارشنبه آماده می کنند...