بورس تهران دقایقی پیش در یک اطلاعیه مهم اعلام کرد : در روز چهارشنبه مورخ ٢٧ فروردین ماه جاری تعداد ٨ میلیارد سهم معادل ١٠ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان پانصد و سی و هفتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش " هلدینگ چند رشته ای صنعتی "، گروه و طبقه " شرکت های صنعتی چند رشته ای " در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "شستا" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. از ٨ میلیارد سهم مزبور ١.٣ میلیارد سهم نیز به صندوق های سرمایه گذاری تخصیص داده شده است. هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر ١٠ هزار سهم شستا را می تواند با نرخ حداقل ٨۵٠ و حداکثر ٨۶٠ تومان خریداری کند. با عرضه ١٠ درصد سهم از سهام شستا در نرخ مزبور این شرکت در بورس تهران حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان قیمت خواهد خورد.