به دنبال دستور ستاد ملی مقابله با کرونا در جلوگیری از انتشار نسخه چاپی روزنامه‌ ها، انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران استان تهران بیانیه‌ ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: حضور کرونا در جامعه و خطری که از سوی این ویروس سلامت جامعه را تهدید می‌ کند، موجب شده است که تمامی دولت‌ ها و جوامع درگیر، سیاست‌ هایی را برای کاهش این خطر اتخاذ کنند. سیاست‌ هایی که بنیان آن بر قرنطینه و فاصله‌ گذاری اجتماعی است. رسانه‌ ها از جمله مطبوعات و روزنامه‌ نگاران نیز از مدافعان این سیاست‌‌ ها بوده و از این رو متعهد به حمایت از اجرای آن‌ ها هستند. با این حال همان طور که می‌ دانیم محدودیت‌ های اعمال شده نباید شامل حال فعالیت‌ هایی شود که جزو نیازهای با اولویت بالای جامعه محسوب می‌ شوند. از این نظر اطلاع‌ رسانی و آزادی بیان در کنار غذا، بهداشت، آب، برق و...؛ جزو ضروریات اولیه زندگی امروز محسوب می‌ شود و نمی‌ توان آنها را از سبد اقلام ضروری حذف کرد. البته شاید گفته شود، که...

بورس 24: به دنبال دستور ستاد ملی مقابله با کرونا در جلوگیری از انتشار نسخه چاپی روزنامه‌ ها،انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران استان تهران بیانیه‌ ای صادر کرد.متن این بیانیه به این شرح است:

حضور کرونا در جامعه و خطری که از سوی این ویروس سلامت جامعه را تهدید می‌ کند، موجب شده است که تمامی دولت‌ ها و جوامع درگیر، سیاست‌ هایی را برای کاهش این خطر اتخاذ کنند. سیاست‌ هایی که بنیان آن بر قرنطینه و فاصله‌ گذاری اجتماعی است. رسانه‌ ها از جمله مطبوعات و روزنامه‌ نگاران نیز از مدافعان این سیاست‌‌ ها بوده و از این رو متعهد به حمایت از اجرای آن‌ ها هستند. 

با این حال همان طور که می‌ دانیم محدودیت‌ های اعمال شده نباید شامل حال فعالیت‌ هایی شود که جزو نیازهای با اولویت بالای جامعه محسوب می‌ شوند از این نظر اطلاع‌ رسانی و آزادی بیان در کنار غذا، بهداشت، آب، برق و... جزو ضروریات اولیه زندگی امروز محسوب می‌ شود و نمی‌ توان آنها را از سبد اقلام ضروری حذف کرد. البته شاید گفته شود که صدا و سیما و فضای مجازی شیوه‌ های مناسب برای تأمین این نیاز هستند. اگر از صدا و سیما بگذریم که فاقد اعتبار کافی برای ایفای این نقش است؛ لازم است تاکید کنیم که فضای مجازی نیز نتوانسته است جایگزین کامل و مسئولیت‌ پذیری برای مطبوعات کاغذی شود.

هر چند مطبوعات نیز مشکلات ساختاری خود را دارند، ولی معتقدیم که نقش مطبوعات اگر چه به دلیل سیاست‌های ضدآزادی‌های رسمی در دو دهه گذشته تضعیف شده است، ولی همچنان این نقش جایگزینی ندارد. از این رو تاکید می‌کنیم که فارغ از ایرادات قانونی وارده نسبت به تعمیم محدودیت فعالیت‌های صنفی به مطبوعات؛ از حیث دفاع از آزادی بیان و اطلاع‌رسانی نه‌تنها باید مطبوعات را از شمول این محدودیت‌ها خارج کرد، بلکه باید کوشید که شرایط را برای انتشار و دسترسی عموم به آنها نیز فراهم نمود. متاسفانه از آنجا که مدیریت رسمی کشور با مقوله اطلاع‌رسانی آزاد چندان میانه‌ای ندارد، همچنان متوجه آثار و تبعات منفی فقدان این اطلاع‌رسانی نیست و توجه ندارد که یکی از علل ناکارآمدی بسیاری از سیاست‌های آن فقدان حضور چنین فرآیندی در جامعه است.

با توجه به این نکات درخواست موکد می‌ شود که پس از پایان روز بیستم فروردین، مطبوعات کاغذی نه تنها از شمول این محدودیت خارج شوند، بلکه امکانات لازم برای تولید و چاپ و انتشار آنها و نیز دسترسی روزنامه‌ نگاران به منابع لازم برای تهیه خبر و گزارش نیز فراهم شود تا از این طریق کمک موثری به مقابله با این ویروس شود.