در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، عوامل جمعیت هلال‌ احمر، دوشنبه ۱۱ فروردین، سالن‌ های زندان فشافویه را با استفاده از تجهیزات اهدایی سام سرویس ضد عفونی و گند زدایی کردند...

بورس 24: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، عوامل جمعیت هلال‌احمر، دوشنبه ۱۱ فروردین، سالن‌های زندان فشافویه را با استفاده از تجهیزات اهدایی سام سرویس ضد عفونی و گندزدایی کردند.

جمعیت هلال احمر استان تهران، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بین هموطنان و با تمرکز بر ضدعفونی اماکن خاص، به درخواست اداره کل زندانهای استان تهران، ظهر دیروز 20 نفر از داوطلبان هلال احمر استان تهران اعزامی از شعبه شهرستان ری، با حضور در زندان فشافویه، فضاهای داخلی و خارجی این زندان را ضد عفونی کردند.