اردکانیان گفت: مجموع بارش‌ها نسبت به پارسال ۱۱ درصد کاهش داشت اما نسبت به متوسط ۵۰ ساله کشور ۲۳ درصد افزایش داشته است.

بورس 24: اردکانیان گفت: مجموع بارش‌ها نسبت به پارسال ۱۱ درصد کاهش داشت اما نسبت به متوسط ۵۰ ساله کشور ۲۳ درصد افزایش داشته است.

رضا اردکانیان وزیر نیرو تصریح کرد: عوارض سیلاب‌های اخیر از لحاظ قطع آب و برق تا حدودی مرتفع شده و فقط موارد محدودی باقی مانده است.

اردکانیان گفت: در برخی از مناطق کشور مصرف آب ۴۰ درصد و گا‌ها بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به طور کلی نیز مصرف آب در سطح کشور با افزایش ۱۲ درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: مردم توجه کنند بدون کوچک‌ترین خلالی در رعایت مسائل بهداشتی، شیوه رعایت بهداشت به گونه‌ای انجام شود که آب شرب کمتری مصرف شود تا بدون مشکل این ایام را بگذرانیم.

وزیر نیرو به مجموع بارش‌ها اشاره کرد و گفت: مجموع بارش‌ها نسبت به پارسال ۱۱ درصد کاهش داشت، اما باید در نظر داشته باشیم که پارسال یک سال استثنایی بود. مجموع بارش‌ها در سال جاری نسبت به متوسط ۵۰ ساله کشور ۲۳ درصد افزایش داشته است که یعنی وضعیت مخازن کشور خوب است.

منبع: باشگاه خبرنگاران