به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،اعضای هیئت مدیره معدنی و صنعتی چادرملو انتخاب شد،مهندس ناصر تقی زاده به عنوان مدیر عامل و مهندس محمود نوریان به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند.