به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بدین وسیله شرکت تولید برق عسلویه مپنا افتخار دارد به اطلاع سهامداران محترم برساند که به همت نیروهای توانمند و ظرفیت های فنی ارزشمند موجود در گروه مپنا و علیرغم مضایق مالی موفق به سنکرون اولین واحد از سه واحد بخش بخار نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ گردید. بدین ترتیب، به ظرفیت تولید برق نیروگاه معادل ۱۵۹ مگاوات افزوده شد. همچنین، پیش بینی می گردد که عملیات بهره برداری و تحصیل درآمد فروش برق از اولین واحد بخش بخار احتمالاً در اوایل خرداد ماه سال جاری آغاز شود.