به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک گردشگری اعلام نمود،مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ٩٨ به منظور اعلام در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت های مالی ،مبلغ ١٠٢،٠٠٠ ریال برای هر یورو و ٩٠،٠٠٠ ریال برای دلار امریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ آن بر یورو در پایان سال تعیین نموده است.اما تاثیر با اهمیتی بر صورت های مالی سال ٩٨ نخواهد داشت.