بورس ٢۴ : کف قیمت میانگین خانه در شهر تهران به بالای مترمربعی ٧ میلیون تومان آمد و در گران ترین منطقه شهر هم متوسط قیمت خانه های لوکس از متری ٣٠ میلیون تومان فراتر رفت. رشد ٨ درصدی قیمت مسکن در تهران ظرف یک ماه (در فاصله بهمن تا اسفند) باعث شد سطح قیمت ها در خیلی از مناطق بیش از ۴٠ درصد نسبت به اسفند سال ٩٧ افزایش پیدا کند...

بورس 24 : کف قیمت میانگین خانه در شهر تهران به بالای مترمربعی 7 میلیون تومان آمد و در گران ترین منطقه شهر هم متوسط قیمت خانه های لوکس از متری 30 میلیون تومان فراتر رفت.

رشد 8 درصدی قیمت مسکن در تهران ظرف یک ماه (در فاصله بهمن تا اسفند) باعث شد سطح قیمت ها در خیلی از مناطق بیش از 40 درصد نسبت به اسفند سال 97 افزایش پیدا کند.

پایان سال گذشته میانگین قیمت مسکن در ارزانترین منطقه تهران که منطقه 18 است به متری 7 میلیون و 400 هزار تومان رسید.در این منطقه ابتدای سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی فروشی 4 میلیون و 700 هزار تومان بود!

در منطقه یک تهران نیز متوسط قیمت ها از متری 24 میلیون تومان به 33 میلیون تومان رسیده است یعنی نزدیک به 10 میلیون تومان افزایش در ظرف 12 ماه.

سطح قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران طبق آخرین اطلاعات بدست آمده از سامانه املاک و مستغلات به شرح زیر است:

منطقه

قیمت هر مترمربع خانه در تهران به میلیون تومان

1

33.2

2

23.3

3

27.6

4

16.1

5

18.9

6

21

7

14.7

8

14.5

9

11

10

10.4

11

10.7

12

9.2

13

13.9

14

10.9

15

8.7

16

8.2

17

7.9

18

7.4

19

8.6

20

8.4

21

11.6

22

14