بورس ٢۴ : مدیرعامل تامین سرمایه دماوند از آغاز فعالیت رسمی این شرکت بلافاصله پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها خبرداد... حجت انصاری به خبرنگار بورس ٢۴ گفت : پس از برگزاری مجمع عمومی موسس تامین سرمایه دماوند اقدامات لازم برای اغاز فعالیت شرکت در دستور کار قرار گرفت. در این راستا شرکت اقدام به تدارک ساختمانی استیجاری برای شروع فعالیت خود نموده است. افزون بر این ، زمینه سازی لازم برای جذب منابع انسانی شرکت صورت پذیرفت...

بورس 24 : مدیرعامل تامین سرمایه دماوند از آغاز فعالیت رسمی این شرکت بلافاصله پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها خبرداد.
حجت انصاری به خبرنگار بورس 24 گفت : پس از برگزاری مجمع عمومی موسس تامین سرمایه دماوند اقدامات لازم برای اغاز فعالیت شرکت در دستور کار قرار گرفت. در این راستا شرکت اقدام به تدارک ساختمانی استیجاری برای شروع فعالیت خود نموده است. افزون بر این ، زمینه سازی لازم برای جذب منابع انسانی شرکت صورت پذیرفت. پس از ثبت صورتجلسه مجمع موسس شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها در تاریخ 9 فروردین فعالیت شرکت رسما آغاز شده است.
وی گفت : یکی از الزامات فعالیت شرکت اخذ مجوزات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه های مرتبط است. اقدامات لازم در این بخش در حال انجام است تا به سرعت فعالیت های اصلی شرکت نظیر تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و انتشار انواع اوراق بهادارآغاز شود.
این مقام اجرایی با بیان این که بازگشایی نماد شرکت مستلزم ثبت شرکت نزد سازمان بورس به عنوان ناشر و نهاد مالی است ، تاکید کرد : اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است. پس از ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نماد شرکت در بازار پایه فرابورس قابل بازگشایی خواهد بود.