به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٣٩٩٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ۴٢١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٨ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس 24 شرکت پتروشیمی شیراز در 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 از فروش محصولات خود 3999 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود 421 میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 12 ماهه سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 48 درصد رشد داشته است. هم چنین شرکت اعلام نمود عطف به اطلاعیه های شفاف سازی پیشین در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، به استحضار می رساند پیگیری های شرکت منجر به اخذمصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ۱۳۹۸.۰۷.۰۷ گردیده که نحوه اجرا و آثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است. درشش ماهه ابتدای سال۱۳۹۸وجوه حاصل از فروش کود اوره بصورت علی الحساب و بر مبنای ۶،۱۲۵ ریال به ازای هر کیلوگرم دریافت شده و تفاوت نرخ مصوب دولتی با نرخهای علی الحساب منظورشده در دفاتر(بر مبنای نرخ فروش بورس کالا) بالغ بر ۱،۹۸۳میلیارد ریال گردیده است. از ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ تاکنون نیز مابه التفاوت مزبور با نرخهای علی الحساب (۷،۹۶۲ ریال به ازاء هر کیلوگرم) مبلغ ۲،۳۵۳میلیارد ریال بوده و نرخهای قطعی پس ازهماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.