​روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جامعه‌ حسابداران رسمی ایران، در راستای همراهی لازم در مبارزه با بیماری کرونا، حفاظت از سرمایه‌های انسانی حرفه و نیز انجام با کیفیت حسابرسی و حفظ منافع عمومی، پیشنهادهایی درباره تعویق برگزاری مجامع شرکت‌ها به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است و پی‌گیر دریافت مصوبات مربوطه است.