شیمیایی ایران با انتشار عملکرد اسفند ماه خود نشان داد در زمینه تولید و فروش محصولات همچنان با روند صعودی خوبی همراه بوده و در مسیر خوبی قرار دارد.

بورس 24: شیمیایی ایران با انتشار عملکرد اسفند ماه خود نشان داد در زمینه تولید و فروش محصولات همچنان با روند صعودی خوبی همراه بوده و در مسیر خوبی قرار دارد.

فروش شیران در اسفند ماه به بیش از 185 میلیارد رسیده است تا جمع فروش 3 ماهه شرکت به بیش از 587 میلیارد تومان بالغ شود.

رشد قابل توجه 35 درصدی را در 3 ماهه سال جاری به نسبت دوره مشابه سال قبل شاهد هستیم.

فروش های سال مالی 99 در 3 ماهه گذشته به نسبت دوره مشابه سال قبل با روند صعودی و رو به رشد خوبی همراه شده است.

شرکت فروش 2202 میلیاردی را برای سال مالی 99 پیشبینی نموده است؛ بدین ترتیب در عملکرد 3 ماهه 27 درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده و به نظر می رسد با توجه به چشم انداز دلار و افزایش شدید تقاضا از سوی شرکت های شوینده برای محصولات شیران که مواد اولیه شوینده ها را تشکیل می دهد، شاهد تعدیل این بودجه و افزایش فروش و در نتیجه سود سازی قابل توجهی در این سهم باشیم.

این امر سبب افزایش تقاضا در شیران شده به طوری که شرکت از سد قیمتی 1450 تومانی عبور کرده و در اندیشه رسیدن به اهداف قیمتی 1800 و 2000 تومانی می باشد.


نظرات

  • Mazand

    ممنونم از تحلیل های بی نقص شما

    ۱۳۹۹/۱/۹ - ۲۳:۳۱