به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه نتیجه مزایده عمومی ماشین آلات،ابزار،تانکر،کانتینر و قفسه های بلا استفاده را اعلام نمود.