به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود در نظر دارد ماشین آلات،ابزار،تانکر،کانتینر و قفسه های بلا استفاده را از طریق مزایده به فروش برساند.