به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین اعلام نمود مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی و بدهی های بانکی برای تهیه صورت های مالی این بانک مبلغ ١٠٢ هزار ریال برای هر یورو و ٩٠ هزار ریال برای هر دلار آمریکا می باشد که با لحاظ وضعیت باز ارزی مثبت در بانک اقتصاد نوین که در تاریخ ٢٩ اسفند ماه ٩٨ حدود ۴۴٣ میلیون یورو می باشد اعمال نرخ های جدید تاثیر درآمدی خوبی برای بانک خواهد داشت.