به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سینا اعلام نمود مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی و بدهی های بانکی برای تهیه صورت های مالی بانک مبلغ ١٠٢ هزار ریال برای هر یورو و ٩٠ هزار ریال برای هر دلار آمریکا می باشد. هم چنین بانک از وضعیت باز ارزی مثبت خبر داد که با اعمال نرخ های جدید حدود ٧٠ میلیارد ریال می باشد.