به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت زامیاد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٢٧٢۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٢١١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۶۵ درصد رشد داشته است.